Vores kursus

UNGDOMSKURSER

Ungdomskurserne er for alle jer seje børn og unge i Det Danske Spejderkorps, der gerne vil have store oplevelser, der både udfordrer, udvikler og giver nye venner. Det er her, du finder de sagnopspundne PUF-, PLan- og PLUS-kurser. Det er også her, du finder internationale kurser for unge.

INDHOLDSBESKRIVELSE 

Medbestemmelse

Medbestemmelse er et gennemgående tema på vores Plan kursus. Vores fantasiramme giver rig mulighed for medbestemmelse ved at patruljerne selv kan vurdere hvor meget engagement de ligger i de forskellige aktiviteter.

 

Ledelse

På årets Plan Planum har vi på et heldagsmodul i løbet af ugen særligt fokus på at komme i dybden med det vigtige læringsmål: Ledelse.

Kursisterne bliver introduceret til teori om ledelsestyper samt hvordan forskellige lederroller kan være ideelle, og i hvilke situationer dette kan være gældende for patruljen. Udover at lære teorien, så tror vi på, at kursisterne både forstår og husker det bedre, når vi krydrer teorien med nogle små tilpassede øvelser i dette modul.


Forløbstanken

Formålet med dette tiltag er at inkorporere forløbstanken så tidlig som mulig i ugeprogrammet, så kursisterne kan bruge det resten af kurset og få lært nogle værktøjer de kan bruge i deres dagligdag efterfølgende. 

 

Kursisternes læring

Refleksion – understøt, facilitering og opfølgning

Spejderne bliver løbende via p-cafe præsenteret for værktøjer til refleksion. Vejlederens fornemmeste opgave er her at understøtte denne refleksionsproces gennem facilitering, så patruljen får mulighed for at tænke og reflektere på det niveau, som patruljen er på.at drøfte, hvorfor noget gik godt og hvorfor noget gik skidt. Samt hvad man evt. Kunne gøre anderledes en anden gang.

 

Fokus i ugen

Igennem ugens forløb har vi særligt fokus på læring gennem leg, der er fokus på at finde den gode balance, hvor spejderne har det sjovt, og samtidigt får konkrete værktøjer med hjem.

Vores fantasiramme bruges til at understøtte denne læring, gennem sjove og nytænkende aktiviteter med fokus på et højt teoretisk niveau.

Med hjem fra Plan Planum får spejderne byggestenene, til resten af deres spejderliv og får værktøjer de kan tage med hjem til patruljerne.

Teamet

Plan Planum er et ungt og engageret team, bestående af 23 unge mennesker i alderen 18-26, der primært er bosat på Sjælland og Fyn, og har en bred vifte af kompetencer og erfaringer i bagagen. 

Vi har alt fra gymnasiestuderende, til skolelærer og medicinstuderende, samt en god håndfuld ingeniør-studerende, som alle kan bidrage med forskellige kompetencer indenfor deres fag og bidrager til et mangfoldigt team. Disse forskellige kompetencer mener vi, kan skabe et godt fundament for vores ønskede kursustyper. 

Mange i teamet er spejderledere rundt omkring i spejdergrupperne. Vi spænder bredt fra minileder, til juniorleder og helt op til tropsledere, hvor størstedelen af teamet bruger deres ugentlige spejdermøder. Da mange i teamet er tropsledere til dagligt er vi et team, som er vant til at arbejde med denne aldersgruppe. 

Vi går i teamet meget op i faglighed og ønsker at kursisterne tager fra kurset, med en god portion læring, som de kan få gavn af hjemme i grupperne og til deres patruljemøder.